Somali Gabooye Forening

Är en ideell, icke-statlig organisation för mänskliga rättigheter. Inrättades 2006, faktainsamling, opartisk rapportering, effektiv användning av medier, i samarbete med lokala människorättsgrupper . Publicerar rapporter och genomgångar om mänskliga förhållanden rättigheter i Somalia, som genererar omfattande täckning i lokala och internationella medier. Stöds demokratiska institutioner och praxis i varje region i världen. SGF sammanför individer […]

Read More